Vrouwen van Scherpenzeel: thema-avond Maand van de Geschiedenis

9 oktober 2019, van 19:30 tot 22:00 | Kulturhus de Breehoek

Kosten: Gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Voor de derde achtereenvolgende keer organiseren de Bibliotheek en Oud-Scherpenzeel gezamenlijk een bijeenkomst in het kader van de Maand van de Geschiedenis in De Breehoek. Dit jaar is het landelijke thema Zij/Hij. Er zijn verschillende redenen waarom dit thema is gekozen. Een ervan is dat het precies honderd jaar geleden is dat Nederlandse vrouwen actief kiesrecht verkregen en daardoor net als mannen hun stem bij verkiezingen kunnen uitbrengen.

In Scherpenzeel zoomen we op 9 oktober in op Scherpenzeelse vrouwen die in het verleden, maar ook nu zich meer dan verdienstelijk hebben gemaakt voor anderen. Het zijn ‘gewone’ vrouwen die lang niet altijd op de voorgrond treden, maar veelal achter de schermen bijzondere prestaties leveren of geleverd hebben.

Martien Heijting zal tijdens de thema-avond in gesprek gaan met een zestal ‘Vrouwen van nu’. Zij zijn bereid te vertellen over hun bijzondere bijdragen aan de samenleving. We stellen ze kort aan u voor.

Aagje Methorst is opgegroeid in Scherpenzeel waar ze ook nu weer woont. Tussentijds heeft ze jarenlang voor de ZOA en de zending in Azië gewerkt. Arda Valkenburg is nauw betrokken bij het jeugdtoneel in ons dorp, bij ATS en is één van de oprichtsters van De Valleiparels. Mevrouw Looijen is moeder van zestien kinderen en zal ons vertellen hoe ze er in is geslaagd alle kinderen groot te brengen. Katrien Veldhuizen heeft in het verleden een naaischool gehad. Ze heeft veel jonge vrouwen de kneepjes van het vak geleerd. Zeker in een tijd waarin het noodzaak was om zelf kleding voor je gezin te kunnen maken een belangrijke taak. Katrien is daarnaast actief geweest bij de christelijke vrouwenbond. Rose Marie Maat zet zich al meer dan dertig jaar in voor vluchtelingen die in Scherpenzeel komen wonen. Ze begeleidt vluchtelingen bij het inschrijven bij de gemeente en scholen en bij allerlei andere praktische aangelegenheden. Anita Overeem is jarenlang onder andere betrokken geweest bij de Avondvierdaagse.