Bedrijfsinformatie

Google Maps

Algemene informatie over Bibliotheek Scherpenzeel

Stichting Openbare Bibliotheek Scherpenzeel

Bezoekadres:
Bibliotheek Scherpenzeel
Marktstraat 59
3925 JP Scherpenzeel
tel 033 2773107
KvK: 41047371
BTW : 8100-29-595
Email

ANBI/jaarverslag

Uitleenreglement

Klachten

Privacyreglement