MLP

Makkelijk lezen

In de bibliotheek van is een Makkelijk Lezen Plein voor kinderen met leesproblemen of een taalachterstand. Op dit plein staan alle media die voor hen geschikt zijn bij elkaar.

Op het makkelijk lezen plein vindt u de volgende materialen:

Leesboeken en informatieboeken met makkelijke woorden, korte zinnen en veel plaatjes.

Luisterboeken, waarop een heel boek wordt voorgelezen op een cd.

Meeleesboeken: een combinatie van een leesboek en een luisterboek.

Folders, boeken en tijdschriften over leesproblemen voor ouders en leerkrachte..

De boeken staan op thema bij elkaar, bijv. “dieren”, “sport”, “spannend”. De thema’s zijn te herkennen aan de plaatjes, die erboven hangen. Zo kunnen de kinderen makkelijker iets over een bepaald onderwerp vinden.

http://www.makkelijklezenplein.nl/