Certificaten voor Voorleescoördinatoren

Gepubliceerd op: 25 juni 2020 16:30

Op maandag 8 juni zijn er zes nieuwe Voorleescoördinatoren gecertificeerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Bibliotheek Scherpenzeel kregen de medewerkers hun certificaat uitgereikt door wethouder G.J. van Deelen. Zij volgden de training in het kader van BoekStart in de kinderopvang, verzorgd door de Bibliotheek Scherpenzeel.

In totaal zijn er zes pedagogisch medewerkers gecertificeerd, werkzaam bij Happy Kids, Kip Kakel, LoGé in Huis en de Minisoos. Dit betekent dat alle kinderopvanginstellingen in Scherpenzeel nu werken met BoekStart in de kinderopvang.
Door het opleiden van de voorleescoördinatoren laat de kinderopvang zien dat voorlezen een centrale plek krijgt. Elke locatie heeft inmiddels een stimulerende leesomgeving met boekjes die geschikt zijn voor baby's en peuters. Daarnaast wordt er elke dag voorgelezen.

Voorleescoördinator
De taak van een voorleescoördinator is erop gericht meer eenheid en structuur aan te brengen in het voorlezen op het kinderdagverblijf en/of de peuterspeelzaal. De invalshoek is het bevorderen van leesplezier en de taalontwikkeling van jonge kinderen (0-4 jaar).

Voorsprong in taal dankzij BoekStart
BoekStart is een programma dat het lezen met jonge kinderen van 0-4 jaar en hun ouders via de bibliotheek bevordert én hen wil laten genieten van boeken. Door BoekStart komen kinderen op jonge leeftijd in aanraking met boeken. Dit geeft een voorsprong (op school), waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken – plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren – versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.

Belang van leesbevordering in de kinderopvang
Onderzoek toont het belang aan van een rijke leesomgeving en het positieve effect van voorlezen op de schoolloopbaan. Ook in de kinderopvang is onderzoek gedaan naar voorlezen, leesbevordering en deskundigheid van pedagogische medewerkers. Hieruit komt naar voren dat BoekStart een effectieve manier is om voorlezen op kinderdagverblijven te professionaliseren. Kindercentra en de bibliotheek zijn samenwerkingspartners in het (voor)lezen. De bibliotheek brengt de kinderopvang kennis van kinderboeken bij en adviseert bij het bepalen van geschiktheid voor de doelgroep. Interactieve vaardigheden als praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en interacties tussen kinderen zijn juist met voorlezen en werken met boeken te stimuleren.